Nieuwe economie

De term nieuwe economie verwijst over het algemeen naar een verschuiving in economische principes, structuren en praktijken die gericht zijn op modernisering, innovatie en duurzaamheid. Onderstaand lees je wat we bij Synnovem onder nieuwe economie verstaan en hoe we onze rol daarin zien. 

Nieuwe economie  

Bij Synnovem geloven we dat de nieuwe economie een toekomstbestendige economie is die gedreven wordt door duurzaamheid, digitalisering, circulariteit en innovatie. Die economie dient wendbaar te zijn in een veranderlijke wereld, maar ook sociaal en inclusief, zodat iedereen mee kan doen. Dat vraagt om flexibiliteit van overheid en het bedrijfsleven, maar ook samenwerkingen om gezamenlijke oplossingen te vinden voor economische en maatschappelijke uitdagingen. Door deze elementen aan te jagen, helpt Synnovem deze economie te floreren, zodat deze krimpt op de onderdelen waar we afscheid van willen nemen en groeit op de elementen die we willen behouden. 

Aanjagen  

De overheid wil de transitie naar een nieuwe, duurzame economie versnellen. Synnovem ondersteunt gemeentes en bedrijven met praktische adviezen en zorgt hierdoor dat de lokale economie op de juiste thema’s wordt gefaciliteerd en aangejaagd.

Bij Synnovem economiseren we de vraagstukken; onze adviezen zijn economisch en financieel onderbouwd en via een trapsgewijs transformatieproces zorgen we ervoor dat je organisatie op verantwoord tempo de juiste stappen zet op weg naar de nieuwe economie. Door de benoemde transities te bekijken vanuit ondernemersperspectief, zijn we ervan overtuigd dat we samen sneller de juiste stappen zetten door het belichten van de economische voordelen.  

Als denkers voorzien we met onze kennis, menskracht en uitgebreide netwerk overheden en het bedrijfsleven van strategisch advies en ondersteuning. Als doeners wakkeren we indien nodig het vuurtje aan en haken we je organisatie en omgeving aan. Zo zorgen we voor een positieve beweging waar je graag onderdeel van wilt uitmaken! 

Ben jij een denker die doet?

X