Economie

Ben je benieuwd of de plannen van jouw gemeente of bedrijf economisch haalbaar zijn? Of dient het opgestelde beleid concreet te worden vormgegeven en geïmplementeerd in de regio?

Als aanjagers van de nieuwe economie adviseren en ondersteunen wij gemeenten en bedrijven bij economische vraagstukken. Wij spreken de taal van de ondernemer en de overheid en voorzien in concrete adviezen. Door draagvlak te creëren en partijen samen te brengen, worden de doelstellingen behaald.

Voor gemeentes

 • Economische beleidsplannen en centrumvisies.
 • Advies en projectleiding vrijetijdseconomie.
 • Accountmanagement.
 • Projectleiding in ruimtelijke en economische projecten.
 • Advisering huisvesting arbeidsmigranten.
 • Advisering reclamebelasting, BIZ en ondernemersfondsen.
 • Advisering en uitvoering reclamebeleid gemeenten.
 • Advisering en implementatie verblijfsbelasting.
 • Organiseren economisch gerelateerde events.

Voor bedrijven en/of bedrijventerreinen

 • Advisering toekomstbestendige bedrijventerreinen.
 • Advisering ontwikkelen en herstructureren bedrijfslocaties.
 • Advisering en aanjagen georganiseerd vermogen.
 • Advisering en initiëring samenwerkingsverbanden.
 • Advisering in circulariteitsprojecten.
 • Advisering parkmanagement.
 • Procesregie voor bedrijven richting economische toekomstbestendigheid.

Adviseur Economie nodig?

Wij hebben adviseurs met de volgende kwaliteiten:

 • Projectmanagers.
 • Accountmanagers.
 • Bedrijfscontactfunctionarissen.
 • Beleidsadviseurs.
 • Projectondersteuners.
 • Mediators.

Wij vinden het belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. De perfecte match voor zowel de opdrachtgever als de opdracht. Gezamenlijk kunnen wij de best passende kwaliteiten bieden die het vraagstuk nodig heeft.

Ben jij een denker die doet?

X