Duurzaamheid

Is jouw gemeente al goed op weg om de klimaatdoelstellingen te halen? Weet je waar je begint met het verduurzamen van een bedrijventerrein? Stappen zetten naar een nieuwe, duurzame economie en de afspraken uit het klimaatakkoord vragen om concrete stappen en verantwoord ondernemen. Om de klimaatdoelstellingen te behalen moet het beleid gericht zijn op de lange termijn: een duurzame toekomst.  

Bij Synnovem zijn we ervan overtuigd dat we de gestelde klimaatdoelen kunnen behalen door samen te werken. Als aanjagers van de nieuwe economie adviseren en begeleiden wij overheden en bedrijven op het gebied van circulaire en duurzame vraagstukken.  

Adviseur Duurzaamheid nodig?

Wij hebben adviseurs met de volgende kwaliteiten:

  • Duurzaamheidsadviseurs. 
  • Projectleiders/campagneleiders.
  • Projectondersteuners.
  • Beleidsadviseurs. 

Wij vinden het belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. De perfecte match voor zowel de opdrachtgever als de opdracht. Gezamenlijk kunnen wij de best passende kwaliteiten bieden die het vraagstuk nodig heeft.

Ben jij een denker die doet?

X