Communicatie

Effectieve communicatie is de sleutel tot het succesvol implementeren van beleidsplannen, het omgaan met economische vraagstukken en het doorvoeren van strategische veranderingen. Goede interne en externe communicatie creëert draagvlak binnen en buiten de organisatie, waardoor doelstellingen worden gerealiseerd en resultaten worden behaald.

Onze communicatieadviseurs zijn gespecialiseerd in economische en duurzaamheidsvraagstukken en kennen de materie. Wij ondersteunen overheden op het gebied van communicatie door bewustwording te creëren, het aanzetten tot actie en gedragsverandering te stimuleren.

Interne communicatie

Voor het succesvol implementeren van economisch en duurzaam beleid is communicatie van groot belang. Bij verandertrajecten worden eigen medewerkers soms over het hoofd gezien. Om dit te voorkomen is een communicatieaanpak nodig met de focus op de interne communicatie. Door de juiste medewerkers tijdig mee te nemen in het proces en eerst intern te communiceren en participeren, raken en blijven medewerkers betrokken en worden zij ambassadeurs.

Externe communicatie

De volgende stap is de externe communicatie. Het beleid is opgesteld, de betrokken partijen en medewerkers zijn op de hoogte en nu moeten bewoners, bedrijven en organisaties in de regio worden geïnformeerd en gestimuleerd middels de juiste participatievorm. Gesprekken voeren, informatie verstrekken, vragen stellen en antwoorden geven. Al deze elementen vormen de basis van effectieve communicatie.  

Wij vinden het belangrijk om de juiste mensen op de juiste plek te zetten. De perfecte match voor zowel de opdrachtgever als de opdracht. Gezamenlijk kunnen wij de best passende kwaliteiten bieden die het vraagstuk nodig heeft.

Ben jij een denker die doet?

X