Netcongestie en van het gas af: tweekoppig monster of ook een kans?

Geschreven door Hans Slootweg

De energietransitie is een tweekoppig monster: het gaat om duurzame elektriciteit en warmte. #JelmerMolmers stelt in De Correspondent terecht dat het een monsterklus is om van het gas af te gaan. Daar komt de netcongestie (filevorming op het elektriciteitsnet) dan nog bij, zowel voor nieuwe grootschalige opwek als voor afname (bedrijven, nieuwe woonwijk).

De gemeenten hebben de regie. Geld is het probleem niet, maar het ontbreekt hen aan instrumenten (wetgeving), expertise en menskracht. Ga er maar eens aan staan als kleine gemeente. Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee hoor, we geven de moed niet op! Want het gaat niet alleen om ons, het gaat om onze kinderen, kleinkinderen en de hele planeet. Wat dan te doen? We moeten onze koppen bij elkaar steken en anders denken en doen. Samenwerken is key!

Waar deze tijd om vraagt is integraal, opgavegericht werken, het doorbreken van patronen, aan de slag in nieuwe samenwerkingsverbanden. Anders denken, anders doen. Stap voor stap te bouwen aan de wereld van morgen. Maar dan wel vanuit de principes van morgen en niet op basis van het optimaliseren van het bestaande systeem. Dat is onhaalbaar en onbetaalbaar.

Een mogelijke oplossing?

Lokale energiegemeenschappen kunnen één van de sleutels zijn. Door samen energie op te wekken, op te slaan en af te nemen (elektriciteit en/of warmte), kunnen we een veerkrachtig en duurzaam systeem creëren. Dit vergt samenwerking tussen bedrijven, inwoners, gemeenten, netbeheerders en andere belanghebbenden.

Het organiseren van een ‘achter de meter’-energiesysteem kan een mooi stabiel systeem opleveren. Met een goede businesscase (liever: waardecase), waarvan je met elkaar eigenaar bent en waarmee je over langere termijn voor een vast bedrag je eigen energievoorziening hebt geregeld met je buren. En misschien kun je het wel koppelen aan de vervanging van het riool in de straat of verduurzaming van je bedrijventerrein. Een crisis biedt ook mooie kansen!

Vanzelf gaat het niet. Maar er zijn al prachtige voorbeelden van dergelijke gemeenschappen, variërend van buurtinitiatieven voor warmte uit oppervlaktewater tot energiehubs. Klop aan als wij hierin iets voor je kunnen betekenen.

Meer blogs bekijken? Klik hier en laat je inspireren

Ben jij een denker die doet?

X