Denkers die doen – in het hele land

Bedrijventerreinen, alweer. In vorige blogs is onze visie op bedrijventerreinen in het algemeen voorbij gekomen en hebben we aangegeven hoe we dat vertalen naar uitvoeringsprogramma’s. In deze blog nog een stukje concreter: hoe passen we die werkwijze toe bij verschillende gemeenten. Denkers die doen is niet voor niets ons motto.  

Midden-Drenthe: individuele verduurzaming op een bedrijventerrein 

Synnovem voerde in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe een onderzoek uit op twee bedrijventerreinen om zowel het huidige als toekomstige energieprofiel van de terreinen te analyseren. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met ondernemers over het huidige energieverbruik en toekomstplannen voor verduurzaming en eventuele uitbreiding. Ook werden beschikbare subsidies en wettelijke verplichtingen besproken. Dit heeft een win-win situatie opgeleverd: bedrijven hebben inzicht om zelf actie te ondernemen, terwijl de gemeente en netbeheerder zicht hebben op de toekomstige energievraag. Binnenkort starten gemeente en ondernemers met een eerste verkenning van collectieve maatregelen als eerste stap voor samenwerking. 

Almere: collectieve verduurzaming op een bedrijventerrein 

Anders is dat in de gemeente Almere. Op bedrijventerreinen De Vaart en Buitenvaart willen ondernemers aan de slag met energie. Dit om de energiezekerheid en betaalbaarheid te realiseren. Doelen die voor een ondernemer individueel niet haalbaar zijn, maar wel in collectiviteit. Synnovem heeft gesprekken gevoerd met de ondernemers en bijeenkomsten georganiseerd waaruit het gezamenlijke belang zichtbaar werd. Synnovem heeft de ondernemers en gemeente ondersteund bij het oprichten van een energiecoöperatie. Hiermee is de basis gelegd voor het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig energiesysteem. Energy Hub Almere onderzoekt nu de mogelijkheden voor collectieve investeringen in overleg met Liander en Tennet. Synnovem begeleidt dit proces

Laarbeek: verduurzaming van een bedrijventerrein 

De uitgangssituatie in de gemeente Laarbeek is anders en daardoor is er ook een andere aanpak. In deze gemeente is een Ondernemersfonds Laarbeek, waardoor alle bedrijven betalen aan een collectief. Het organiserend vermogen is hiermee 100%. Parkmanagement Laarbeek wordt door het Ondernemersfonds gefinancierd. En van de thema’s die parkmanagement oppakt is “Energiebewust & Duurzaam”. Een groep ondernemers gaat aan de slag met energiemanagement. Synnovem is gedetacheerd bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Laarbeek om dit initiatief mee te faciliteren. 

Denkers die doen 

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) heeft twee rapporten uitgebracht die in het DNA van Synnovem zitten: 

  • Samen Werken (oktober 2023) 
    Bedrijventerreinen bieden cruciale kansen voor de verduurzaming van bedrijven en de samenleving. Om deze kansen te verzilveren is organiserend vermogen op bedrijventerreinen een must.  
  • De uitvoering aan zet (december 2023) 
    Nederland staat voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Zo ook bij de ontwikkeling van (toekomstbestendige) bedrijventerreinen. Het gaat hierbij niet om plannen bedenken, maar ze ook vooral uit te voeren. 

Niet voor niets noemen we onszelf denkers die doen. 

Meer weten over bedrijventerreinen? Bekijk dan onze expertise-pagina 

Ben jij een denker die doet?

X