Samen in actie op bedrijventerreinen

Voor de trouwe volgers van Synnovem is het wel duidelijk; die aanjagers uit Dokkum hebben wel iets met bedrijventerreinen. Collega Hendrik stipte al eens het economisch belang van bedrijventerreinen aan en Kristie en Matthijs deelden praktische tips over het oprichten van een energiecoöperatie als vorm van organisatiegraad. Als klap op de vuurpijl wees Matthijs ons onlangs op de Specifieke Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed; provincies kunnen hiermee middelen aanvragen voor verduurzamingsprogramma’s op bedrijventerreinen.

Bij Synnovem zien we bedrijventerreinen als cruciale economische centra met aanzienlijke uitdagingen. Tegelijk zien we juist hier kansen om de positieve transities van deze tijd te versnellen. Bedrijventerreinen in Nederland herbergen grofweg een derde van de werkgelegenheid dus dat daar veel bedrijvigheid is, staat buiten kijf. Maar daarmee hebben ze ook een aanzienlijke impact op milieu en klimaat. Als je op deze plekken meters kunt maken met bijvoorbeeld biodiversiteit, circulariteit of energie, sla je een mooie slag.

Eigenlijk zijn we ons al geruime tijd bewust van deze kwesties. Het belang ervan wordt benadrukt in talloze beleidsstukken, de hoeveelheid webinars en events is nauwelijks bij te houden, diverse Green Deals worden gesloten en zowel bewezen als opkomende technologische oplossingen hebben we aardig in beeld. En toch stokt het nog te vaak in de praktijk. Enerzijds omdat de diverse thema’s onvoldoende samenkomen in een integrale aanpak, anderzijds omdat zonder samenwerking van ondernemers onderling maar ook die tussen bedrijfsleven en gemeente, het helaas blijft bij uitspreken van ambities en plannen.

Uitvoering van ambities en plannen

Bij Synnovem schrijven we mee aan die ambities en plannen maar gaan we nog liever aan de slag met de uitvoering ervan. We constateren dat passende oplossingen onvoldoende worden toegepast op de heersende problematiek. Ook zien we dat de stip op de horizon, bijvoorbeeld een energieneutraal pand of een circulaire bedrijfsvoering, af kan schrikken. Ondernemers kunnen zich geconfronteerd voelen met een lange en complexe weg, wat de focus snel op de dagelijkse gang van zaken doet belanden. Of men ziet door de bomen het bos niet meer; soms is het lastig om door de veelheid aan ambities en de bijbehorende regelgeving heen te kijken.

Wij geloven in de kracht van collectieve inspanningen. Niet op beleid, maar op uitvoering. Niet vanuit het opleggen, maar vanuit een luisterend oor.

In ons werk op bedrijventerreinen gaan we het gesprek aan met de lokale ondernemers. We bieden laagdrempelig advies over de mogelijkheden en soms ook over wat noodzakelijk is. Deze gesprekken leiden vaak tot gemeenschappelijke thema’s, zoals beveiliging, parkeren of de uitdagingen rond afvalverzameling. Op deze thema’s pakken we door, zodat we met elkaar successen behalen waar de betreffende ondernemers oprecht blij van worden. Indien nodig betrekken we relevante derde partijen om acute problemen aan te pakken, kansen te benutten of te leren van praktijkvoorbeelden. Als samenwerking productief en leuk blijkt, kunnen we het verkennend gaan hebben over de grotere thema’s. Die netcongestie lossen we toch niet vandaag op.

Nieuwsgierig naar onze aanpak en ons dienstenpakket? Kijk hier.

Ben jij een denker die doet?

X