Het belang van bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen zijn belangrijke economische centra die een cruciale rol spelen in de groei en ontwikkeling van ondernemingen. In de moderne tijd staan bedrijventerreinen voor nieuwe uitdagingen en kansen. Bij Synnovem geloven we dat deze terreinen niet alleen economisch bloeiende zones moeten zijn maar ook een positieve impact moeten hebben op de leefbaarheid van de omgeving en het welzijn van de mensen die er werken en wonen. Onze visie richt zich op duurzaamheid, innovatie, samenwerking, digitalisering, menselijke componenten en ruimtelijke functiemenging als essentiële thema’s om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken.

Bedrijventerreinen vormen een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse economie. Ze bieden een thuisbasis voor een breed scala aan bedrijven, van kleine startups tot grote multinationals. Het belang van bedrijventerreinen reikt verder dan alleen economische groei; ze spelen ook een cruciale rol in het stimuleren van innovatie, het bevorderen van werkgelegenheid en het creëren van welvaart voor de lokale gemeenschap.

Bedrijventerreinen zijn bovenal belangrijk in de lokale economie, in veel gemeenten bevindt tussen de 35% en 40% van de werkgelegenheid zich op de bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn te vaak nog een ondergeschoven kindje terwijl ze economisch ontzettend belangrijk zijn. Wij vinden dat er meer focus moet zijn op de betrokkenheid van ondernemers.

De ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen staat hoog op de agenda van de overheid en het bedrijfsleven. Het verduurzamen van bedrijventerreinen draagt bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en het behalen van nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen. Ook draagt het bij aan kostenbesparingen voor bedrijven en zorgt het voor een positieve uitstraling naar klanten, investeerders en werknemers. Om de doelstellingen op dit vlak te behalen hebben we de lokale ondernemers nodig.

Hoe pakken we het aan?

In verschillende gemeenten werkt Synnovem op en aan bedrijventerreinen. Sinds kort is hier een nieuw onderdeel aan toegevoegd. Het ontwikkelen van een lokale bedrijventerreinenvisie. Hierbij gaan we uit van de bestaande onderzoeken en publicaties maar daarnaast kijken we naar de actuele situatie op de bedrijventerreinen. Dit doen we door het interviewen van grotere ondernemers, het enquêteren van het overige MKB en het spreken met de ondernemersverenigingen.

Door de bestaande onderzoeken aan te vullen met lokale input ontstaat een breder beeld over wat er speelt op de terreinen en welke behoeften er zijn bij de individuele ondernemer. Dit leidt wat ons betreft tot een meer gebalanceerd beeld. Dit zorgt ervoor dat de bedrijventerreinenvisie breder wordt en ook concrete plannen van ondernemers worden meegenomen.

Ben jij een denker die doet?

X