€45 miljoen voor verduurzaming bedrijventerreinen

Onder de licht verwarrende titel Specifieke Uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed (SpUk BV) is er geld beschikbaar gesteld voor provincies (zie deze link voor de regeling). De uitkering is aan te vragen van 15 februari tot 15 maart. Met deze uitkering van het Rijk kunnen provincies één of twee programma’s opzetten. Het eerste is een ontzorgingsprogramma voor ondernemers, gericht op individueel advies over verduurzaming. Het tweede richt zich op het gezamenlijk organiseren van de verduurzaming op bedrijventerreinen. Vooral dat laatste is heel goed nieuws want Synnovem is groot voorstander van meer en vooral ook kwalitatief beter geborgde samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen. We kunnen gemeenten hier ook goed bij ondersteunen, bijvoorbeeld via onze gefaseerde aanpak energietransitie bedrijventerreinen.

Landelijke urgentie

De opgave voor de versterking van bedrijventerreinen is zeer groot. Er zijn meer dan 3.500 bedrijventerreinen in Nederland die allemaal toekomstbestendig en concurrerend moeten worden gemaakt. Belangrijke thema’s daarin zijn het versterken van het ondernemersklimaat, de energietransitie, de klimaatadaptatie, de digitale transformatie en bereikbaarheid. Deze thema’s vragen om een concrete aanpak: maatwerk wat samen met de ondernemers en relevante partijen wordt opgepakt. Beleid is er wel, maar de echte verbinding met ondernemers moet ook worden gelegd.

Provincies: hou het simpel!

Bij deze wil ik de provinciebesturen oproepen om het geld van deze uitkering zoveel mogelijk op uitvoering te richten. Stel gemeenten in staat om heel dichtbij de ondernemers te acteren met goede praktisch ingestelde accountmanagers en parkmanagers. Gemeenten hebben al niet voldoende capaciteit en willen niet verzanden in stroperige processen. Zo min mogelijk beleidsmatige kaders (die zijn er al) maar deregulering en bouwen aan de relaties. Goed beleid en een visie zijn belangrijk maar het sluit niet altijd aan bij de praktijk. Voor ondernemers is de toekomstige waarde van hun pand, hun bedrijf en de omgeving van groot belang. Daar zit ook de toegevoegde waarde van samenwerking.

Nieuwe economie kan niet zonder samenwerking

Wij geloven dat de nieuwe economie niet zonder samenwerking kan. Dus de subsidie is goed nieuws, maar laten we het vooral niet steken in mooie glanzende adviesrapporten die in de la belanden, maar in concrete uitvoeringskracht. Er zijn veel thema’s die op bedrijventerreinen spelen. Onze ervaring is dat het goed is om hierin een keuze te maken en prioriteiten te stellen. Niet alles kan in 1 keer! Het is beter om klein te beginnen, een succes te behalen en dan weer door te bouwen. Denk daarbij aan:

  • Energietransitie
  • Openbare ruimte
  • Arbeid en ondernemerschap
  • Veiligheid
  • Bereikbaarheid en mobiliteit

Maar het belangrijkste is samenwerking en draagvlak. Als de betrokken ondernemers zelf niet daadwerkelijk eigenaarschap en het belang voelen van deze thema’s, worden mooie doelen abstract en sterven in schoonheid. Wij houden van concrete resultaten op basis van betrouwbare data, kennis en uitvoeringskracht waar ondernemers wat aan hebben, in lijn met het landelijk en regionaal beleid.

Benieuwd hoe Synnovem jouw gemeente kan helpen? Neem snel contact met ons op!

Ben jij een denker die doet?

X